தமிழ் மென்-புத்தகங்களை ஒரே இடத்தில் கொடுக்கும் முயற்சிதான் இந்தத்தளம்.

இந்த புத்தகங்கள் அனைத்துமே இணையத்தில் எடுத்தது. சற்று முயன்றால் உங்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடும்.எனவே எதும் காப்பிரைட் பிரச்சனைகள் வராதென்றே நம்புகிறேன். இதில் ஏதாவது முரண்பாடு இருந்தால் பின்னூட்டம் இடுங்கள்.

1. முயன்றவரை மரம் நடுங்கள்.

2. கண்டிப்பாக உங்களது எண்ணங்களை பதிவுசெய்யுங்கள்.

3. நண்பர்களுக்கு புத்தகம் அனுப்புங்கள்.

நன்றி
ஸ்ரீ


இங்கிருந்து இணையத்தில் தேடுங்கள்....
Custom Search

Sep 25, 2009

நழுவும் நேரங்கள் வாஸந்திமேல்நாட்டு விஞ்ஞான வாழ்க்கை முறை, இந்தியக் குடும்பங்களை ஊடுருவி, எத்தனையோ மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி விட்டது!. அடித்தளம் இந்தியப் பண்பாட்டில் அமைந்திருந்த போதிலும், அதன்மீது அமைக்கப்படும் வாழ்க்கை என்னும் கட்டடம், மேல்நாட்டுச் சிந்தனைகளால் மாற்றம் பெற்றுள்ளது.


புதுமையும் பழமையும் கலந்த, இந்தப் புது விதமான வாழ்க்கை முறை, ஒவ்வோர் இந்தியக் குடும்பத்திலும் பல பிரச்சினைகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது.


வாழ்க்கை என்பது இரயில் பயணம் அன்று, கருது வேறுபாடு ஏற்பட்டால், பிரிந்து சென்று மறந்துவிடுவதற்கு, நான் என்னும் அகங்காரத்தை அடக்கி, விட்டுக் கொடுத்து வாழ்ந்தால்தான், இல்லறம் இனிய வீனையாகும். இக்கருத்தை அழகாகப் பின்னியிருக்கிறார் ஆசிரியர் வாஸந்தி.
Click to download.

1 comment:முக்கியமான பதிவுகள்...நீங்க என்ன சொல்லப்போறீங்க..

Popular Posts